Naisten yritykset vastuullisia

Olen pohtinut yritysten yhteiskuntavastuuta ja keskusteluissa muiden pk yrittäjien kanssa tehnyt kartoitusta ja ilahduin siitä, että monet naisten yritykset ja yrittäjänaiset ovat varsin vastuullisia.

Tämä näkyy mm. ympäristötekoina, tasa-arvon edistämisenä, kotimaisten toimijoiden tukemisena ja velvoitteiden hoitamisena. Monilla on myös laajempi käsitys yhteiskuntavastuusta.

Keräsin parhaita ideoita ja niitä tulikin runsaasti.

  • Monelle etenkin taloudellinen toiminta on samalla ympäristöystävällistä. Etenkin säästäväisyys ja kierrätys ovat arvossa. Säästöä syntyi kaiken materiaalin tarkkaan käyttämisestä, sähkön säästöstä, työn tekemisestä lähellä, ruokahävikin minimoinnista ja lähituottajien ja -tuotteiden suosimisesta.
  • Kierrätys nousee tärkeäksi, sillä siitä on valtava määrä erilaisia malleja ja jopa uutta liiketoimintaa. Meillä on hienoja esimerkkejä siitä, miten kaikki omat ja muiden hukkapalat käytetään.
  • Yrittäjänaiset pyrkivät edistämään tasa-arvoista yhteiskuntaa ja työelämää, ja tekemään turvallisia työympäristöjä, joissa on myös mukavaa. Moni tuntee työniloa!
  • Naiset myös kokevat olevansa tärkeä osa yhteiskunnan tukirakennetta verojen maksajina. Moni haluaa tukea yrittäjyyttä käyttämällä muiden yrittäjien palveluja ja moni osallistuu yhdistystoimintaan ja hyväntekeväisyyteen.
  • Kuluttajat ovat nykyään valveutuneita ja naisten yritykset erottuvat vastuullisuudellaan varsin positiivisesti.


Pienikin teko kannattaa ja vastuullinen yritys huomataan. Hyvä me!

Turun Yrittäjänaiset ry

Puheenjohtaja,

Kristiina Engström