Turun Yrittäjänaiset ry

Yhdistys toimii yrittäjänaisten ja vapaata yksityisyritteliäisyyttä ja markkinataloutta kannattavien naisten aatteellisena yrittäjä- ja talouspoliittisena etujärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsentensä valmiutta yrittäjyyteen sekä toimia muutenkin yrittäjänaisten aktiivisuuden ja verkottumisen lisääjänä.

Yhdistys on perustettu v.1947 ja olemme Suomen Yrittäjänaisten jäsenyhdistys.

Olemme n. 200 hengen joukko eri alojen yrittäjiä tai yrittäjähenkisiä naisia Turun talousalueelta. Meitä yhdistää halu parantaa yrittäjyyden edellytyksiä lisäämällä tieto- ja taitovalmiuksia sekä yrittäjän jokapäiväistä jaksamista ja hyvinvointia.

Syyskokouksessa jäsenistö valitsee keskuudestaan hallituksen, jonka tehtäviin kuuluvat esimerkiksi

  • virkistys- ja hyvinvointitapahtumien järjestäminen
  • koulutusten ja asiantuntijatilaisuuksien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa
  • yritysvierailuiden organisointi
  • opintomatkojen järjestäminen
  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • yhdistyksen varainhankinnan organisointi
  • jäsenistön palkitseminen
  • yhdistyksen edustaminen Suomen Yrittäjänaisten liittokokouksissa ja valtakunnallisissa kokoontumisissa

Toimintamme on kaikkien jäsenten saatavilla ja kynnys osallistumiseen on matala.
Mottomme on ”yhdessä olemme enemmän”

Tule sellaisena kuin olet!